Picasso – hotel bookings integration til Uniconta

Løsningen tager udgangspunkt en integration til Uniconta.
Dette omfatter håndtering af finanskontering og debitor håndtering fra Picasso til Uniconta.


Når man vælger at overføre omsætning & faktura fra Picasso til Uniconta, sker der udlæsning af filer fra Picasso.
Filerne indlæses via Uniconta’s bogføringskladde, så alle afregninger, der er fortaget i Picasso, importeres via et API
– her har vi opsat finanskontering: omsætning, moms, stamdata overføres til debitorkartoteket, enten som en skyldig post, eller både som et køb og en udligning
– Herved har man så statistikken på kundens omsætning.

Hvad kan løsningen:
Indlæsning af posteringer til Uniconta’s bogføring med finans kontering
Indlæsning af debitor faktura med omsætning og betaling.

Sprog Dansk

 

 

Varenummer:CD-Plugins-Picasso