ESG - Environment, Social og Governance

I samarbejde med Herning Erhvervsråd vil vi udarbejde en ESG-rapport i løbet af 2024.

ESG:
Concept Data er nu gået i gang med dokumentation af bæredygtighed, også kaldet ESG.
ESG dækker blandt andet over indsatser inden for klima, sociale og ledelsesmæssige forhold inden for bæredygtighed.
ESG står for Environment, Social og Governance og dækker over henholdsvis miljø- og klimamæssige forhold, sociale forhold samt ledelsesmæssige forhold.

ESG-rapporten:
Flere og flere virksomheder mødes med krav om at dokumentere deres arbejde med bæredygtighed fra kunder og andre samarbejdspartnere.
Concept Data vil dokumentere vores bæredygtige indsats.
Derfor er vi begyndt at lave bæredygtighedsrapportering, som vi i fremtiden kan bruge til at dokumentere vores ESG-data for vores kunder og underleverandører.
I samarbejde med Herning Erhvervsråd vil vi udarbejde en ESG-rapport i løbet af 2024.

EU-krav til ESG-rapportering er vedtaget:
ESG-rapporter et af de områder, der skal håndteres af mange SMV'er. (Små og mellemstore virksomheder)
Den 31. juli 2023 har EU-Kommissionen vedtaget nye standarder for bæredygtighedsrapportering (ESRS) for de virksomheder, der er underlagt Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD)
Concept Data er ikke berørt af de nye lovkrav, som træder i kraft i 2025.

Dog er nogle af vores kunder, som hvor vi er underleverandør, omfattet af disse nye krav.
Concept Data vil naturligvis komme til at indgå som en samlede helhed af ESG-dokumentation.