Ny bogføringslov - Er din virksomhed klar med C5 ?

Er din virksomhed klar til de nye regler med C5 til digital opbevaring af bilag ?
Microsoft C5 er et ældre økonomisystem og kan IKKE håndtere de nye lov krav.
Ny bogføringslov og ændringer i årsregnskabsloven betyder krav om digitalt bogholderi.
Derfor skal man se på, om det udgør en stopklods i forhold til de nye lov krav fra 2024.
Der kan laves en separat løsning,  men vil det være en fornuftigt investering på sig. ?
Den nye bogførings lov er trådt i kraftt, og skal være fuld implementeret 2024.

NBL 450
Behold C5 med extern dokument program:

Concept Data har en løsning til Microsoft  C5 version 2012 – men den kræver, at man har adgang til Forms tilretninger og Basisudvikling i sin C5 licens eller kan afvikle VAR / BUS lag.
Det vil vi meget gerne finde ud af for dig – og giver gerne et tilbud på, hvad det koster at blive på C5, med et extern program, der opfylder de nye krav
– og hvor du inde i C5 kan vise det enkelte bilag på posten , der er modtaget elektronisk i det externe dokument program, som Concept Data anbefaler.

Læs mere om den nye bogføringslov

Ny digital bogføringslov:
Den vigtigste nyhed i bogføringsloven er et krav om digital bogføring og digital opbevaring af bogføring og bilag, og at bogføring som udgangspunkt skal ske i et digitalt bogføringssystem godkendt af Erhvervsstyrelsen.
Dele af loven træder allerede i kraft pr. 1. juli 2022, men kravet om digital bogføring og opbevaring indføres over en årrække og vil tidligst gælde fra 1. januar 2024 for selskaber (regnskabsklasse B, C og D), og tidligst fra 1. januar 2026 for virksomheder i regnskabsklasse A med en omsætning på over DKK 300.000.

Udbydere af bogføringssystemer på det danske marked skal lade deres bogføringssystem registrere i Erhvervsstyrelsen.
Erhvervsstyrelsen vil i forbindelse med anmeldelsen kontrollere om kravene er opfyldt.
(Loven er vedtaget maj 2022)

Tid til at skifte C5 ud til nyt teknologisk regnskabs program ?
Eller giver det bedre mening , at flytte til Uniconta , som er lavet af den samme mand, som udviklede C5 i sin tid (Erik Damgaard).
Uniconta er meget billigere at benytte , da bilag scan er standard i Uniconta.
Under alle omstændigheder er det vigtigt,  at komme i gang i god tid, så alt er på plads inden de nye regler træder i kraft.
Concept Data vil meget gerne rådgive om, hvordan man kan være klar 1. januar 2024

Fakta om den nye regnskabslov:
Virksomheder skal benytte et digitalt bogføringssystem.
Kravet omfatter alle virksomheder, der har pligt til at udarbejde en årsrapport samt personligt ejede virksomheder, hvor den årlige nettoomsætning overstiger 300.000 kr.
Lovforslaget indeholder endvidere de overordnede krav til et digitalt bogføringssystem.
Udbydere af bogføringssystemer på det danske marked skal lade deres bogføringssystem registrere i Erhvervsstyrelsen.
Erhvervsstyrelsen vil i forbindelse med anmeldelsen kontrollere om kravene er opfyldt.

Bilag:
Enhver nødvendig dokumentation for transaktioner, der registreres i bogføringen.
Ved eksterne bilag forstås dokumentation, der hidrører fra andre end den bogføringspligtige.
Øvrige bilag anses som interne.

Digitalt bogføringssystem:
En digital service eller software, som indeholder funktioner, hvorved bogføringspligtige virksomheder kan registrere transaktioner og opbevare registreringer og bilag på en server hos en udbyder eller en anden tredjepart.

E-faktura:
En faktura eller kreditnota, der er udstedt, sendt og modtaget i et struktureret, elektronisk format, der gør det muligt at behandle den
automatisk og elektronisk.

E-dokumenter:
Dokumenter, der sendes eller modtages i et struktureret,elektronisk format. (PDF filer)


Se Webinar om den nye lov:

Concept Data har sendt Webinar maj 2022, om den nye bogføringslov.
Tips og Tricks Uniconta sæson 5 - afsnit 1.
Tema: Digital opbevaring af regnskabsmateriale.

Se Webinar Ny bogføringslov - Digital opbevaring af regnskabsmateriale