Vi finder en løsning...

Det er vores mål, at være den mindre virksomheds IT afdeling, hvor virksomhederne kan få den totale leverance fra udstyr til de efterfølgende konsulentydelser

 • Vi er totalleverandør inden for IT løsninger.
 • Vi er et innovativt, åbent og moderne firma.
 • Vi mener at softwaren skal tilpasses virksomhedens behov- og ikke virksomheden som skal tilpasse sig softwaren.
 • Vi har over 25 års erfaring med økonomistyrings programmer.
 • Vi tilbyder kompetente og kyndige konsulenter til vores kunders opgaver.
 • Vi har mange års forretnings forståelse baseret på vores kunders løsninger.
 • Vi implementerer standardløsninger samtidig med, at vi tilbyder en række skræddersyede løsninger.
 • Hvorfor heder det Concept Data

  Concept Data blev stiftet af Kim Lind, Lars Kirkeby og Kris Klintebæk, som valgte det engelske ord for koncept, længe før der gik mode i denne stavemåde.
  Vi begyndte at handle med Commodore Computere og Concorde programmet, hvorfor det var helt naturligt at skrive koncept med C.
  Vi har i 2016 haft 25 års jubilæum - Vi er stolte over, at vi har kunnet følge med den teknologiske udvikling, og det har været sammen med vores dygtige medarbejder.

 • Tilgængelighed og mobilitet

  Concept Datas filosofi har altid været at skulle være på forkant med udviklingen og kigger vi mere en 25 år tilbage, hvor pc med diskettedrev kun blev tændt lejlighedsvis, og internettet var ukendt for de fleste.
  Vi tilbyder NAV / C5 og Uniconta til firmaets ERP løsning, samt alt det omkring programmet med API eller andre applikationer til løsning af opgaven.

 • Det bliver i familien

  Vi har satset mange kræfter på at udvikle skræddersyede IT-løsninger og nye produkter til kunderne, er der gjort meget for at holde begge ben på jorden.
  Derfor er vækst ikke noget mantra hos Concept Data.
  Det er derimod bestræbelserne på, at bevare den nære kontakt til kunderne, selvom udvikling kræver mange kræfter.
  Vi bilder os ind, at kunderne er på fornavn med os alle. - Nærhed og fortrolighed er vigtige egenskaber for os.

Nyhed !
Frigivelse af Uniconta Projekt

I løbet af sommeren har Uniconta arbejdet på at færdiggøre Uniconta Projekt.


Styring på det enkelte projekt:
Vareforbrug, omkostninger, indtægter og timeforbrug styres på det enkelte projekt.

Fuldt integreret:
Fuld integreret med Økonomi, Debitor, Kreditor og Lager. F.eks. kan fakturering foretages fra debitormodulet.
Der er mulighed for budget/forkalkulation på de enkelte projekter, der senere kan sammenholdes med realiserede tal. Herudover kan færdiggørelsesgrad estimeres.Ved projektoprettelse kan der indtastes den enkelte kundes stamdata til projekthovedet.
Alle værdier kan ændres for det aktuelle projekt, f.eks.andre betalings- og leveringsbetingelser, leveringsmåde, anden sælger mv.
Projektet kan nemt indføjes i et projekthierarki i feltet Hovedprojekt.

Oprettelse via skabeloner:
Projekter kan oprettes via skabeloner, så der sikres en ensartet oprettelse med alle nødvendige oplysninger.

Overblik og styring:
Der er mange muligheder for overblik og styring.
De forskellige aktiviteter eller varetyper på et projekt, kan splittes op i et valgfrit antal arter.
Disse arter kan igen samles i et antal sumarter, som også er valgfrie. Sumarterne og arterne danner basis for statistikken i projektkartoteket, hvor du løbende kan følge udviklingen i et projekt.
Alt kan ligeledes ses i Uniconta Dashboard for Windows.

Fakturering:
Fakturering sker som aconto fakturering på projektet eller via debitormodulets faktureringsrutiner.
Som allerede kendt fra debitor, har Uniconta faktureringsmodulet faciliteter, der minder om tekstbehandling. Skriv linjer med og uden varenumre.
Tekst kan være op til 1200 karakterer.
Vælg om beløbet, der faktureres, skal være det foreslåede eller et indtastet beløb.

Registrering direkte eller fra Finanskladden:
Registreringen sker direkte på projekter fra projektkladde eller fra Finanskladden.
Projektposter kan dannes fra et ubegrænset antal forskellige projektkladder med individuelt layout pr. bruger.

Aktuelle nyheder

Den nye Persondatalovgivning (GDPR)

Concept Data har længe arbejdet på at skabe et fundament, der muliggør overholdelse af lovgivningen for vore kunder.
Vi har udarbejdet nye formular, som kan hentes via Online Kundecenter.

Læs mere …

250 kunder på Uniconta.

Concept Data har nu rundet 250 kundeaftaler på Uniconta.
Siden maj 2016, hvor Concept Data valgte at indgå samarbejde med Erik Damgaard og hans nye regnskabs program Uniconta.

Læs mere …