Nye funktioner

Udfylder man CVR-feltet i debitor, kreditor eller emner, laver Uniconta et opslag direkte i CVR-registret, og udfylder herefter automatisk med navn og adresse.


Styklister udfoldes på faktura:
De styklister, som trækkes i forbindelse med, at man danner en faktura, kan nu få deres pris med på fakturaen.

Sammenlæg to ordrer/indkøb:
Man kan nu slå to ordrer sammen. Den ene får linjerne fra den anden, som herefter slettes.

Diverse nyheder:
Brug af ”d” i datofelter til at vælge dags dato
Brugerdefinerede tabeller kan få automatisk tildeling af ”nøgle”
Et vedhæftet fysisk bilag kan nu fjernes fra en allerede bogført postering
Tekst i lagerkladden så man kan give en beskrivelse af transaktionen.
Serie- og batchnummer kan udskrives på faktura.

Leveringsadresse er udvidet med navn, postnummer og by.
Godkender og godkendt på indkøbsordre.
Kontakter har fået flere flueben for hver type dokument, som kan sendes pr e-mail.
Tilbud har fået fortløbende tilbudsnummer.
Kreditorfakturanummer kan nu tage op til 17 cifre.
Opret ordre fra ordre.