Vi finder en løsning...

Det er vores mål, at være den mindre virksomheds IT afdeling, hvor virksomhederne kan få den totale leverance fra udstyr til de efterfølgende konsulentydelser

 • Vi er totalleverandør inden for IT løsninger.
 • Vi er et innovativt, åbent og moderne firma.
 • Vi mener at softwaren skal tilpasses virksomhedens behov- og ikke virksomheden som skal tilpasse sig softwaren.
 • Vi har over 25 års erfaring med økonomistyrings programmer.
 • Vi tilbyder kompetente og kyndige konsulenter til vores kunders opgaver.
 • Vi har mange års forretnings forståelse baseret på vores kunders løsninger.
 • Vi implementerer standardløsninger samtidig med, at vi tilbyder en række skræddersyede løsninger.
 • Hvorfor heder det Concept Data

  Concept Data blev stiftet af Kim Lind, Lars Kirkeby og Kris Klintebæk, som valgte det engelske ord for koncept, længe før der gik mode i denne stavemåde.
  Vi begyndte at handle med Commodore Computere og Concorde programmet, hvorfor det var helt naturligt at skrive koncept med C.
  Vi har i 2016 haft 25 års jubilæum - Vi er stolte over, at vi har kunnet følge med den teknologiske udvikling, og det har været sammen med vores dygtige medarbejder.

 • Tilgængelighed og mobilitet

  Concept Datas filosofi har altid været at skulle være på forkant med udviklingen og kigger vi mere en 25 år tilbage, hvor pc med diskettedrev kun blev tændt lejlighedsvis, og internettet var ukendt for de fleste.
  Vi tilbyder NAV / C5 og Uniconta til firmaets ERP løsning, samt alt det omkring programmet med API eller andre applikationer til løsning af opgaven.

 • Det bliver i familien

  Vi har satset mange kræfter på at udvikle skræddersyede IT-løsninger og nye produkter til kunderne, er der gjort meget for at holde begge ben på jorden.
  Derfor er vækst ikke noget mantra hos Concept Data.
  Det er derimod bestræbelserne på, at bevare den nære kontakt til kunderne, selvom udvikling kræver mange kræfter.
  Vi bilder os ind, at kunderne er på fornavn med os alle. - Nærhed og fortrolighed er vigtige egenskaber for os.

Produktionsstyklister og Færdigmeld stykliste.
Nu kan man indtaste serie/batch-nummer direkte på ordre-, indkøbs- og lagerkladdelinjer.


Dan ordre fra ordre:
I ordrebilledet kan man nu danne en ordre ud fra en anden ordre. Hvis debitoren er en anden, så vil alle priser blive udregnet ud fra den nye debitors prisaftaler.
Man kan også vælge, at der skal dannes en indkøbsordre, hvor priserne hos leverandøren bliver hentet ind.

EAN nummer på ordrelinjer:
Man kan nu trække feltet EAN nummer ind på ordre-, indkøbs- og lagerkladdelinjerne.
Taster man et EAN nummer, så søges varen frem.
EAN på varianter, så der søges også i variantkartoteket, for om EAN nummeret eksisterer.
Dette er velegnet, hvis man vil koble en stregkodescanner på Uniconta.

Serie/Batch nummer på ordrelinjer:
Man kan nu indtaste serie/batch-nummer direkte på ordre-, indkøbs- og lagerkladdelinjer.
Ved indkøb oprettes en serie/batch-post, og ved salg søges serie/batch-nummeret.
Man kan i den forbindelse på lagerkortet have ”tvungen serie/batch-nummer” og ”tvungen markering”.
Ved ”tvungen markering” vil man ved et salg få afvist posten, hvis serie/batch-nummer ikke findes.
Anvender man ikke ”tvungen markering” og serie/batch-nummer ikke findes, vil der blive oprettet en post med serienummeret.
Den vil så få en beholdning på -1.
På den måde kan man køre med serienummerstyring, uden at have indkøbsdelen med, men kun køre det på salgssiden.

Produktionsstyklister:
Vi har en ny type stykliste: Produktionsstyklister.
De oprindelige styklister er mere en slags samleliste, hvor varerne trækkes samtidig med, at hovedvaren trækkes.
Produktionsstyklister er til produktion og kan færdigmeldes, hvor undervarerne trækkes, og hovedvaren lægges på lager.

Færdigmeld stykliste:
Færdigmelding af styklister foregår direkte i lagerkladden, under Færdigmelding.
Når linjen er indtastet, kan man bogføre den, undervarerne trækkes, og hovedvaren lægges på lager.
Man kan også vælge at udfolde styklisten.
Så vil undervarerne blive indsat som linjer i kladden, som indgået i styklisten.
Så kan man redigere disse undervarer, tilføje serienummer og lagersteder.
Altså en fuld redigering af de varer, som hovedvaren skal bestå af.
Ved bogføring vil Uniconta så bruge disse linjer til styklisten.
Der er kommet en række nye konti på varegrupperne til at styre konteringen.

Lagerkladden:
Lagerkladden har fået tilføjet en række felter til kontering, så man direkte i kladden kan bestemme de konti, som en operation skal bogføres på. Er de tomme, styres det via grupper og systemkonti.
Desuden kan man tilføje debitor/kreditor, så man kan bogføre salg og køb udenom ordresystemet.

Aktuelle nyheder

Den nye Persondatalovgivning (GDPR)

Concept Data har længe arbejdet på at skabe et fundament, der muliggør overholdelse af lovgivningen for vore kunder.
Vi har udarbejdet nye formular, som kan hentes via Online Kundecenter.

Læs mere …

250 kunder på Uniconta.

Concept Data har nu rundet 250 kundeaftaler på Uniconta.
Siden maj 2016, hvor Concept Data valgte at indgå samarbejde med Erik Damgaard og hans nye regnskabs program Uniconta.

Læs mere …