Lager forbedringer til ordre / tilbud

Produktionsstyklister og Færdigmeld stykliste.
Nu kan man indtaste serie/batch-nummer direkte på ordre-, indkøbs- og lagerkladdelinjer.


Dan ordre fra ordre:
I ordrebilledet kan man nu danne en ordre ud fra en anden ordre. Hvis debitoren er en anden, så vil alle priser blive udregnet ud fra den nye debitors prisaftaler.
Man kan også vælge, at der skal dannes en indkøbsordre, hvor priserne hos leverandøren bliver hentet ind.

EAN nummer på ordrelinjer:
Man kan nu trække feltet EAN nummer ind på ordre-, indkøbs- og lagerkladdelinjerne.
Taster man et EAN nummer, så søges varen frem.
EAN på varianter, så der søges også i variantkartoteket, for om EAN nummeret eksisterer.
Dette er velegnet, hvis man vil koble en stregkodescanner på Uniconta.

Serie/Batch nummer på ordrelinjer:
Man kan nu indtaste serie/batch-nummer direkte på ordre-, indkøbs- og lagerkladdelinjer.
Ved indkøb oprettes en serie/batch-post, og ved salg søges serie/batch-nummeret.
Man kan i den forbindelse på lagerkortet have ”tvungen serie/batch-nummer” og ”tvungen markering”.
Ved ”tvungen markering” vil man ved et salg få afvist posten, hvis serie/batch-nummer ikke findes.
Anvender man ikke ”tvungen markering” og serie/batch-nummer ikke findes, vil der blive oprettet en post med serienummeret.
Den vil så få en beholdning på -1.
På den måde kan man køre med serienummerstyring, uden at have indkøbsdelen med, men kun køre det på salgssiden.

Produktionsstyklister:
Vi har en ny type stykliste: Produktionsstyklister.
De oprindelige styklister er mere en slags samleliste, hvor varerne trækkes samtidig med, at hovedvaren trækkes.
Produktionsstyklister er til produktion og kan færdigmeldes, hvor undervarerne trækkes, og hovedvaren lægges på lager.

Færdigmeld stykliste:
Færdigmelding af styklister foregår direkte i lagerkladden, under Færdigmelding.
Når linjen er indtastet, kan man bogføre den, undervarerne trækkes, og hovedvaren lægges på lager.
Man kan også vælge at udfolde styklisten.
Så vil undervarerne blive indsat som linjer i kladden, som indgået i styklisten.
Så kan man redigere disse undervarer, tilføje serienummer og lagersteder.
Altså en fuld redigering af de varer, som hovedvaren skal bestå af.
Ved bogføring vil Uniconta så bruge disse linjer til styklisten.
Der er kommet en række nye konti på varegrupperne til at styre konteringen.

Lagerkladden:
Lagerkladden har fået tilføjet en række felter til kontering, så man direkte i kladden kan bestemme de konti, som en operation skal bogføres på. Er de tomme, styres det via grupper og systemkonti.
Desuden kan man tilføje debitor/kreditor, så man kan bogføre salg og køb udenom ordresystemet.