Genbestillingsliste og optællingsliste

Statistik rapport på sælger
2 nye lagerudskrifter Optællingsliste og 
Genbestillingsliste som kan danne en indkøbsordre pr. leverandør.


Genbestillingsliste:
I lageret har vi lavet en genbestillingsliste.
Efter at listen er blevet genereret med de varer, som skal genbestilles ud fra et minimumslager, kan den redigeres.
Bestillingsantal kan ændres og linjer kan fjernes.
Derefter kan Uniconta danne en indkøbsordre pr. leverandør.
Ved dannelse af indkøbsordrer, laves der opslag i leverandørprisaftaler og -rabatter, så ordrerne automatisk påføres de aftalte priser.

Optællingsliste:
Lageret har fået en optællingsliste.
Efter man har påført den korrekte lagerbeholdning, kan ændringerne overføres til en lagerkladde og bogføres.

Statistik rapport på sælger:
Vi har udvidet vores lagerrapporter, så der nu er mulighed for at vise sælgerstatistikker på kunder og varer.