Nye Ordre og Debitor / Kreditor funktioner

Kunde Prisliste forbedringer, Dimensioner på ordrelinjer , Multifaktura til abonnementsfaktura,
samt nye saldo funktioner på Ordre.


Sammenlæg to debitorer/kreditorer:
Uniconta kan nu sammenlægge to debitorer eller kreditorer.
Alle data under den ene flyttes over på den kunde, hvorefter den ene slettes.

Genåbning af posteringer i debitor/kreditor:
Ved konvertering lukker vi automatisk betalinger mod faktura. Det er ikke altid brugeren vil have det. I stedet for at brugeren skal åbne hver enkelt postering, kan man nu med denne funktion vælge at genåbne alle posteringer på en debitor/kreditor via en menu funktion.

Prislister kan nu indeholde varegrupper:
En linje i en prisliste har indtil nu, kun kunne referere til ét varenummer.
Nu kan man også referere til en varegruppe. Ved søgning efter en pris/rabat søges først på varenummeret. Findes der ikke en linje med varenummeret, søges der på varegruppen.

Prislister kan arve fra en anden prisliste:
Man kan nu lave en prisliste, som arver fra en anden prisliste.
Den ”samlede prisliste” vil så være alle egne priser og alle dem under prislisten, som man ”arver fra”.
Det kan være ”N” dybt. Er der to ens betingelser for en pris/rabat, så vælges den øverste i arvehierarkiet.

Dimensioner på ordrelinjer:
Vi har nu vores 5 dimensioner med på ordrelinjer og lagertransaktioner.
Det har vist sig at nogle brugere gerne vil benytte Unicontas dimensioner i lageret.

Saldo på ordre:
Kredit max, saldo og forfalden saldo vises på ordren.
Når der oprettes en ordre og i ordreoversigten, vises nu kundes saldo.

Multifaktura:
Under abonnementsfaktura og multifaktura i kreditor, kan man nu køre med simulering og visning. Man kan få vist fejl på de ordrer, som ikke kan opdateres, og man kan få vist proforma fakturaen på de fakturaer, som kan opdateres.