Finans forbedringer

Ny kopi funktion, Kasserabet og Uniconta understøtter nu ”100% konto”, som kendes fra C5.
Ny menupunkt Posteringer på Bilag, samt Posterings konto på poster.


Kasserabat:
På betalingsbetingelserne har vi nu indført kasserabat.
Når der dannes en faktura ved salg eller køb, så udregnes felterne Kasserabat beløb og Kasserabat dato i den tabel, som indeholder de åbne poster.
I indkøbsmodulet kan man direkte på indkøbet eller fakturaregistreringen indtaste datoen og beløbet for kasserabatten, så man er sikker på, at man får det rigtige beløb.
Udnyttelse af kasserabatten gøres ved, at man i kassekladden udfylder et nyt felt: ”Udnyttet kasserabat”.
Man indtaster derfor kun det beløb, man betaler eller modtager.
I kreditorbetalingsfunktionen, kan man desuden se den kasserabat man kan få, og så vælge at udnytte den.

Copy/Paste i kassekladde:
I skærmbilleder med finansposteringer kan man nu kopiere (copy) disse til clipboardet, og så indsætte (paste) dem ind i kassekladden.

Saldobalancer:
Uniconta understøtter nu ”100% konto”, som kendes fra C5.
Man kan vælge ”Undlad sumkonti”.
Denne funktion vil undlade sum- og overskriftskonti. Det er anvendeligt, hvis man vil kopiere tallene til Excel og arbejde videre der. Der kan det være uheldigt, at have sumkonti med over i Excel.

Posteringer på Bilag:
Dette menupunkt er nu implementeret flere steder i debitor og kreditor, så man enkelt kan hoppe over og se finanssporet.

Nyt Felt ”Posteringskonto”:
Dette felt er indsat på Debitor, Kreditor, Salgsordre, Købsordre, Salgsordrelinjer og Købsordrelinjer.
Det er for at kunne styre indkøbet/omkostningen og omsætningen bedre, så man ikke skal lave alt for mange grupper.